EKB Destek : 0(324) 358 80 88
.

Enerjİ Kİmlİk Belgenİz Adresİnİze Gelsİn!

Firmamız enerji kimlik belgesi düzenlemesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiştir.

 • Bİlgİlerİnİzİ Gönderİn

  Mimari projenizi ve yapı ruhsatınızı bize mail atın belgenizi düzenlemeye başlayalım..

 • Bİnanız Modellensİn

  Binanıza ait bilgileri Bep-TR sistemine girip mimari projenize göre binanızı modelliyoruz.

 • Belgenİzİ Gönderelİm

  Belgeniz hazır olduğunda, belge takip numarasını size gönderelim. Bakanlık sisteminden görüntüleyin. Belgenizi ve faturasını adresinize gönderelim.

 • EKB - Enerjİ Kİmlİk Belgesİ?

  Enerjİ Kİmlİk Belgesİ Nedİr?

  “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ile çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine” göre, binalarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amacıyla, binanın asgari enerji ihtiyacı ve tüketimi sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

  Enerjİ Kİmlİk Belgesİ Yazıları

  17.04.2017

  Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar  Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar

  Enerji Kimlik Belgesi, bu belgeyi verme ve düzenleme yetkisine sahip kuruluşlar tarafından gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra verilmektedir.
  Yeni yapılan binalar için EKB, yapı kullanma iznin belgesinin önemli bir parçasıdır. Bu belgeyi vermeye yetkisi olmayan kuruluşların verdiği belgeler geçersiz sayılır.
  Bir kuruluşun Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili sayılması için;
  ·         Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek ve vermek için yetkili belgesi olması 
  ·         Meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir ve Mühendis Belgesine sahip mühendis veya mimar bulundurmak.
  Şartları bulunmaktadır.
  BEP-TR’ye erişmek için yetki verilmiş olması gerekir. Bu yetki Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi bulunan kuruluşlara verilir. Fakat bu kuruluş yetkiyi çalışanlarına sağlarken Enerji Kimlik Belgesi uzamanı yetkilendirme eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamış ve sertifikaya sahip kişilere yetki sağlamalıdır. Bu nedenle de kuruluşun bünyesinde en az 1 Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Barındırılmalıdır.

  İskan Bakanlığı ve Bayındırlık sertifikayı almaya hak kazanmış Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre vermektedir. Bu sayede uzamanlar Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilir.  

  Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama

  Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama
  Mevcut binanızın Enerji kimlik Belgesi ile ilgili verilere ulaşmak için yapmanı gereken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olan www.bep.gov.tr adresine girip burada açılan sayfada belge numarası yazan kısmın yanında bulunan boş kutucuğa belge numarasını yazdığınız zaman belge ile ilgili verileri ekrana yazdırılır. 

  Enerji Kimlik Belgesi Nedir

  ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

  Enerji kimlik belgesi “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ile yürürlüğe girmiş bir belgedir. Enerji kimlik belgesi “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” esasınca içerdiği amaçlar;
  I.                    Binalarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması
  II.                  Enerji israfının önlenmesi
  III.                Çevrenin korunması
  Bu amaçlar doğrultusunda içerdiği bilgiler vardır bunlar;
  I.                    Binanın asgari enerji ihtiyacı ve tüketimi sınıflandırılması
  II.                  Yalıtım özellikleri
  III.                Isıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi
  IV.                Sera gazı salımı seviyesi
  V.                   
  Özetle açıklayacak olursak binalar enerji kullanımına göre sınıflandırılır bu sınıflandırma A ve G arasında olmaktadır. G sınıfı en düşük verimli binayı ifade etmektedir. A sınıfı ise en verimli binayı temsil etmektedir.

  Günümüzde inşa edilen binaların en düşük C sınıfı verimliliğine sahip olacak şekilde dizayn edilmelidir. C verimlilik sınıfının da altında dizayn edilen binalara kanunen iskân ruhsatı verilmemektedir.

   “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” dan önce de var olan binalar C sınıfı verimliliğinin altında olabilir, bir alt sınır bulunmamaktadır. Yani A sınıfından G sınıfına kadar olan herhangi bir verimlilik sınıfı enerji kimlik belgesi alabilirler. 

  21.04.2016

  Enerji Kimlik Belgesi

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?


  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlendiği tarih itibariyle 10 yıl yasal olarak geçerli sayılmaktadır.